SINAİ GAZLAR

SINAİ GAZLAR

Azot
Soluduğumuz havanın %78'ini azot oluşturmaktadır. Standart sıcaklıkta azot; renksiz, kokusuz ve de t atsız bir gazdır. Azot yanıcı değildir.
Azot özellikleri nedeniyle, IGV, EIGA, CGA tarafından belirlenen standartlara uyularak özel saklama koşullarına tabi tutulur.
Endüstriyel ve araştırma sektöründe azotun bir çok uygulama alanı bulunmaktadır. Kullanımı sonrası atmosfere değişikliğe uğramadan döndüğü için genellikle soğutma işlemlerinde kullanılır.

Argon
Argon renksiz ve kokusuz olup ağırlıkça havadan fazladır. Argonun en önemli kimyasal özelliği, hareketsiz olmasıdır ki bu onun metalurjide ideal koruyucu gaz olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Yüksek basınçta argon, ideal gaz kuralından türeyerek gerçek davranışını gösterir. Örneğin 200 Barda bir gaz silindiri ideal gaz kuramına göre beklenilenden %7 daha fazla argon içerir.

Hidrojen
En hafif gaz hidrojen gazıdır. Hidrojen üretmenin en önemli teknikleri kataliktik yeniden oluşum ve klorin-alkali elektrolizidir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde, hidrojen birçok endüstriyel amaçla kullanılabilir: özel uygulamalar için yanıcı gaz, elektronik sektörü vb. Yüksek ısı iletkenliği, hidrojenin enerji santrallerinin soğutulmasında kullanılmasını sağlamıştır.

Karbondioksit
Karbondioksit (CO2) renksiz kokusuz ve tatsız bir gazdır. Su ile birleşimi karbonik asiti oluşturmaktadır (H2CO3).
Karbondioksitin suda hareketsiz ve yüksek çözünürlük gibi özellikleri, çevresel teknolojilerde ve günlük hayatımızın birçok yerinde kullanımını sağlamaktadır. Örneğin yemek endüstrisinde, CO2 li içeceklerde kullanılır.
Karbondioksit kısmen doğal kaynaklardan kısmen de endüstriyel gazlardan üretilir. Doğal kaynaklar genellikle volkanik alanlardır.
Koruyucu Kaynak Gazları
Koruyucu gazlar kaynağın kalitesini ve ekonomisini güçlendirmektedir. Az sayıda gaz, koruyucu kaynak gazı olarak kullanılır. Örneğin, saf argon ve saf karbondioksit.
Geniş bir standartlaşmış gaz karışımları oluşturulmuştur, çünkü oksijen, helyum, hidrojen ve azot çeşitli oranlarda karıştırılarak, saf argon ve karbondioksit gibi koruyucu gaz olarak kullanılabilir.

Asetilen
Asetilenin geniş bir uygulama alanı ve yüksek ölçüde yanıcılığı vardır. Asetilen, kaynak, kesim gibi işlemler için ideal bir seçimdir. Bu tip işlemler için Messer, saklanması ve taşınması açısından daha avantajlı olan başka bir gaz önermektedir: Grieson®
Messer, günümüzde Avrupa'daki müşteriler için asetileni petrokimyasal işlemler sonrasında elde etmektedir.

Hidrojenden sonra, evrendeki ikinci en yaygın elementtir. Fakat atmosfer helyum içermemektedir. Bu nedenle helyum, helyum içeren doğal gazlardan elde edilmektedir. Helyumun büyük bir bölümü USA, Kuzey Afrika ve Rusya'da elde edilmektedir.